Защо е нужно залесяване на горските територии » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Защо е нужно залесяване на горските територии

Акценти

  • Близо 3000 дка от територията на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово са залесени

У нас е разрешена гола сеч само на топола и акация.

Всяка година се извършва залесяване на територията на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. То е в размер на близо 3 000 дка. От тях почти 2/3 от площите се залесяват с топола. Тя вирее много добре по поречието на реките Дунав и Янтра. С местни дървесни видове се залесяват останалите 1/3, или около 1 000 дка. Сред тях има видове като дъб, бук, акация и бор.

След извършване на санитарни сечи е необходимо да се направи и залесяване на съответните площи. Санитарните сечи обикновено се правят там, където гората загива в много кратък период. Причина за това може да са насекоми, гъбни вредители, ветровали и/или снеговали. Обикновено в тези райони няма естествено възобновяване на местните видове. Залесяването там се прилага като крайна мярка, защото природата не може естествено да възобнови гората. В такива случаи е необходимо да се извърши изкуствено залесяване.

Съгласно сега действащата нормативна уредба гола сеч може да се извърши само на топола и акция. Тя е позволена, защото тези видове се възстановяват издънково. Всички други голи сечи са забранени.

Северноцентрално държавно предприятие – Габрово стопанисва 246 000 хектара. От тях 15% или над 32 000 хектара са с гори на възраст над 100 години.

 

Сродни публикации