Защо е нужно да защитим животинските и растителните видове » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Защо е нужно да защитим животинските и растителните видове

Акценти

  • Опазването на растителните и животинските видове може да стане по няколко начина

Опазването на околната среда е световен проблем, които се задълбочава.

Расте броя на изчезналите животински видове. Според експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) някои от породите домашни животни вече не се отглеждат у нас. Освен тях липсват и сортове култури, които някога са растели в изобилие по земите ни. На границата на изчерпване са и цели 17 от основните риболовни зони в света. Нови видове се появяват, но изчезват стари, което неминуемо оказва влияние върху човека и неговата селскостопанска дейност, а и не само. Въпреки тези промени е необходимо да се полагат нужните усилия за запазване на биологичното разнообразие. Проблемът с изчезването на растителни и животински видове не засяга само нашата страна. Той е световен и за неговото решаване работят много институции и организации.

Опазването на естествената среда на видовете е от съществено значение за техния живот, здравословно състояние и развитие.

Не са малко изискванията разписани в Закона за биологичното разнообразие. Голяма част от ограниченията и забраните в него фигурират и са взаимствани от Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие. Текстовете в нея обуславят някои от ограниченията и в Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения, Закона за генетично модифицираните организми.

Опазването на растителните и животинските видове може да стане по няколко начина. Необходимо е да се осигури защита на естествената им среда или да се осигурят култивирани условия, които да са много близки до естествените им. По този начин животните и растенията ще могат да продължат своето съществуване в подходящата за тях среда.

 

Сродни публикации