Защо държавите от ЕС не подкрепят жените в земеделието » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Защо държавите от ЕС не подкрепят жените в земеделието

Акценти

  • И за периода 2014-2020 г. държавите-членки разполагат с пълна свобода да включват програми, насочени към жените в селските райони

Жените трябва да се борят с липсата на равенство между половете и достъпа до кредитиране

Мястото на жените в селското стопанство е тема, която набира все по-голяма популярност в сраните от ЕС. В тази връзка еврокомисарят по земеделието Фил Хоган прикани държавите-членки да се възползват от гъвкавостта на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Той смята, че вече съществуват някои политически инструменти, които страните от ЕС все още не  използват. Съгласно предложението на Комисията за ОСП след 2020 г. гъвкавостта на държавите-членки ще стане по-голяма. Те с лекота ще могат да отговорят на специфичните нужди на жените от селските райони.

Проблемът е, че са налице трудности като липсата на достъп до кредитиране и равенството между половете, лоша селска инфраструктура. Според Хоган има какво да се направи, за да се постигне равенство между половете в тази насока. Необходимо е и жените да получат своето място в селското стопанство, а не да бъда пренебрегвани или възпрепятствани.

И сега има пропуснати възможности

Според Хоган и сега  държавите-членки имат възможности, от които не се възползват. Според приоритет 6 от настоящата политика за развитие на селските райони, ОСП подкрепя социалното приобщаване и икономическото развитие в селските райони. По него Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) подкрепя както развитието на основни услуги в селските райони, така и местните инициативи. Осигурява финансиране за започване на неселскостопански и селскостопански дейности и насърчава сътрудничеството между местните участници.

Еврокомисарят коментира още, че за периода 2014-2020 г. държавите-членки разполагат с пълна свобода да включват програми, насочени към жените в селските райони в рамките на финансирането за развитие на селските райони. Интересното е, че тази възможност не е възприета.

Освен това ОСП също финансира Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD). Тя подкрепя дейности, свързани с предизвикателствата, пред които са изправени жените в селскостопанския сектор и в селските райони.

 

Сродни публикации