Защо все повече земеделци окрупняват земите си » Съвети в земеделието

юли 14, 2024

Защо все повече земеделци окрупняват земите си

Акценти

  • Окрупняването на парцелите повишава тяхната цена над средната за даден регион

Инвестициите в земеделска земя могат да осигурят доходност дори и на хората, които не се занимават пряко със селско стопански дейности

Все повече земеделски стопани у нас търсят начини за окрупняване на земите си и закупуването на нови. Увеличения размер на субсидиите за селското стопанство привличат интереса на хората за развитие в областта. Паралелно с това внедряването на модерни технологии в стопанствата подпомага конкурентоспособността, финансовите приходи от дейността, но същевременно изисква и не малка инвестиция. Възможностите за участие по различни мерки и програми са един от начините за получаване и влагане на средства за развитие на стопанствата у нас.

На пазара се наблюдава тенденция на засилено търсене на по-гъвкави схеми за финансиране и покриване на разходите. За целта стопани могат да изтеглят земеделски кредити или да търсят парцели, които да закупят на разсрочено плащане. Сред обявите тази година има множество атрактивни оферти. Голяма част от тях предлагат изплащане на цялата сума за период от 3 години. То може да се случи при минимално предварително авансово плащане.

Въз основа на сключените сделки става ясно, че хората все повече се насочват към окрупняване на парцелите си. Така се постига по-висока производителност. Значително се намаляват разходите за обработка на стопанствата, реколтиране, защита от кражби, посегателства и т.н. Брокери обясняват, че именно окрупняването на парцелите повишава тяхната цена над средната за даден регион.

Покупката на земеделска земя следва да бъде добре премислена, защото тя може да осигури възвръщаемост за собствениците си. В случай, че купувачът не е земеделец, то той може да отдаде площите под наем или аренда, което ще му осигури приход. Сега прогнозите показват, че през следващите години цените на земеделската земя ще продължат да се покачват.

 

Сродни публикации