Защитаваме растенията и убиваме пчелите » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Защитаваме растенията и убиваме пчелите

Акценти

  • Биолозите смятат още, че различната продължителност на живот на пчелите майки е от значение за влиянието, което им оказват пестицидите

Проучвания доказаха, че за оцеляването на пчелите е нужен по-строг контрол върху пестицидите

Според нови изследвания на канадски биолози, употребата на пестициди в селското стопанство крие много рискове за здравето на пчелните видове. В регламентите за употреба на препаратите за растителна защита не са отчетени всички заплахи.

В световен мащаб намалява броят на пчелите. Това се дължи на много фактори – ръста на човешкото население, загуба на местообитания, патогени и др. Според биолозите трябва да се разшири оценката на риска от употребата на пестициди. Само така може да се осигури нужната защита на всички видове опрашители.

Съществуването ни е силно зависимо от културите, които се опрашват от пчелите. С нарастването на населението, в световен мащаб, тази тенденция няма да отслабне. Все повече расте необходимостта от опрашване на растенията, защото и площите, заети с тях, се увеличават. Това обаче не е посоката на развитие и размножаване на пчелите и останалите опрашители. Доказано е, че освен пчелите има и други насекоми, които успешно опрашват растенията. Тях учените наричат „диви“ опрашители.

Намаляващата популация на пчелите е ясен индикатор за нуждата от адекватни и бързи действия за тяхната защита. Оказва се, че те трудно или дори не извършват необходимото опрашване. Причина за това е човешката намеса и вредното въздействие на пестицидите, заради които се повишава смъртността им. Ние, хората, сме тези, които трябва да ги защитим и да им осигурим подходящите местообитания. Както изглежда, регламентите за употребата на пестициди имат сериозни пропуски.

Какво пропускаме в регламентите?

Сега при изготвянето на оценките на потенциалните рискове за насекомите, изложени на въздействието на пестицидите, се следи популацията на пчелите. Според учените много видове „диви“ опрашители живеят в почвата и наблюдение върху популацията и здравословния им статус не се правят. Подобна информация за тях няма, а до голяма степен те са другият важен участник в процесите на опрашване. Не е ясно как им влияят пестицидите и останалите препарати за растителна защита. По тази причина е необходимо да се намерят още модели за изготвянето на по-точна оценка на рисковете от употребата на пестициди.

Биолозите смятат още, че различната продължителност на живот на пчелите майки е от значение за влиянието, което им оказват пестицидите. Загубата на една пчела майка може да доведе до загуба на цяло пчелно семейство, а и не само. Тук се включват и всички пчели, които тя би излюпила, но няма, ако умре под въздействието на пестицидите.

 

Сродни публикации