Захарна (сладка) царевица » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Захарна (сладка) царевица

Акценти

  • Сладката царевица се прибира във фаза млечна зрялост

Няма друго културно растение, от което да се добиват толкова много продукти, както от царевицата. При тази култура съществува голямо разнообразие на форми, изразено с няколко подвида (конски зъб, мека, твърда, восъчна и покрита царевица), между които е захарната (сладка) царевица. У нас тя е все още малко позната, но придобива нарастващо разпространение. Днес мнозина проявяват интерес за отглеждане на захарна царевица за собствени нужди или с търговски цели. Българинът вече приема захарната царевица като ценна и здравословна храна.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАХАРНА ЦАРЕВИЦА

 

Ботаническа характеристика

Известно е, че като културен вид царевицата е богата на разновидности, от които най-популярни са фуражната и пуклива царевица. Сладката, или захарна царевица у нас е малко известна. Консумираната през лятото варена царевица е фуражна и не е подходяща за прясна консумация, тъй като е трудносмилаема и недопустима за хора със стомашни проблеми.

Захарната царевица (Zea mays var.saccharata.) е ботанически подвид, който се прибира в млечна зрялост и се консумира в свежо, замразено или консервирано състояние. В западните страни и Америка сладката царевица е много популярна и се консумира целогодишно в смес или като гарнитура с други храни.

В сравнение с обикновената царевица, растенията на захарната царевица са по-ниски на ръст, братят по-силно, имат по-малки и няколко на брой кочани. В зряло състояние семената й са набръчкани, със силен стъкловиден лом

 

Химически състав

Сладката царевица се прибира във фаза млечна зрялост. В това състояние тя съдържа 7-8% захари, 10-12 % протеин, 12-13 белтък и около 70% вода. По съдържание на сухо вещество и калоричност царевицата превъзхожда всички известни зеленчуци у нас. Захарната царевица е източник на ценни витамини като А, В. С и РР. Специфичният биохимичен състав, нежната консистенция и приятният вкус са ценните качества на културата.

В зряло състояние зърната на сладката царевица са спаружени и с непривлекателен вид, като чели са прибрани незрели Те съдържат също 7-8% захари, с преобладаване на захароза, глюкоза и малтоза. Ценни са водоразтворимите полизахариди (до 40%), но съдържанието на скорбяла е около два пъти по-малко от това на фуражната царевица.

 

Биологични изисквания

Както и обикновената царевица, е взиска-телна към топлината, поради което е чувствителна към ранните пролетни и късните есенни слани. Пониква при 12-13°’С и трябва да се сее, след като настъпи по-значително затопляне на почвата през пролетта. Тъй като захарната царевица е влагопюбива, засушаването причинява много бързо преминаване на млечната зрелост, влошава качеството на зърната и понижава добива. Установено е, че при висока температура захарта на зърната намалява много бързо.

Изискванията към влага и почва – са сходни с тези на обикновената царевица. Подходящи за отглеждането на захарната царевица са плодородните проветриви почви и особено наносните. Тя не вирее добре на тежки и студени почви с бпизки подпочвени води. Реагира благоприятно на внасянето на оборски тор – пресен или полуразложен – в комбинация с минерални торове.

 

ОСОБЕНОСТИ В ТЕХНОЛОГИЯТА

 

В общи линии се спазва технологията на обикновената царевица. Предшествениците, обработката на почвата, торенето и борбата с плевелите са както при обикновената фуражна царевица.

 

Сеитба

Сеитбата на захарната царевица се извършва през първата половина на април в Южна България, или с една-две седмици по-късно в северните райони, така че да се избягнат късните пролетни слани. За да се разтегли периодът на прибиране на сладката царевица и да се осигури непрекъснато подаване на суровина, се препоръчва сеене в последователни сеитбени срокове. За нашите условия това маже да се прави от 5 април до 15-20 май при първа култура и 25 юни – 5 юли за втора култура.

Сеитбата се извършва на дълбочина 5-6 см. когато температурата на почвата на дълбочина 10 см е 10-12°С. Засява се на междуредия от 70 см и в реда между растенията на 25-30 см. Когато се засява в дворове или градини за семейна консумация се засява гнездово с по 2-3 се-мена и след поникването се оставя по едно растение.

 

Грижи през вегетацията

През вегетацията се извършват 2-3 немного дълбоки почвени обработки със загърляне на растенията. Добър ефект от торенето се получава при поливане. Поливането преди и по време на млечна зрелост осигурява високо качество на зърната и по-продължителна стопанска зрелост. Филизене не се практикува, въпреки че захарната царевица е склонна да образува повече братя.

 

Прибиране на реколтата и преработка

Технологичната зрялост е във фаза млечна зрялост, която се познава по потъмняване на свилата (18-20 дни след опрашването). При натискане на зърното се освобождава бяла млечна течност. Беритбата трябва да се извършва своевроменно, преди още зърната да изпускат сок с тестовидна консистенция.

За пазара и за по-голямо производство сеитбата се извършва с машини, както на обикновената царевица, но полската кълняемост е по-ниска и се препоръчва завишаване на посевната норма до 20-25%.

През последните години се проявява интерес за отглеждане на сладка царевица на големи площи за търговски цели (износ в северни страни). Разработени за технологии за прибиране, замразяване или консервиране, които осигуряват бързо обработване до 3-4 часа, тъй като вкусовите качества се губят бързо и захарта се превръща в скорбяла. Засяването на големи площи трябва да се прави на няколко дати. Разработени са технологии за бързо прибиране, обелване, изрязване, калибриране на зърното, замразяване или консервиране.

Използването на хибриди от различни групи по вегетационен период също позволява за при-биране в подходяща технологична зрялост.

Зелената маса след обиране на кочаните е пълноценен зелен фураж за силажиране.

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАХАРНАТА ЦАРЕВИЦА

 

– Специфична особеност на сладката царевица е братимостта. Братята не са паразитни, образуват братя и на едно растение се образуват по-няколко кочана добре оформени и оплодени кочана;

– Зърното се характеризира с високо съдържание на захари и белтъчини:

– Захарната царевица е подходяща за кон сервиране, замразяване и варене:

– Реколтата се прибира в млечна зрелост, след което зърното бързо губи технологичните си качества. За да се удължи периода на прибиране и преработка на продукцията е необходима сеитба в няколко последователни срока.

 

Сродни публикации