Затягат мерките за защита от АЧС в Силистренско » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Затягат мерките за защита от АЧС в Силистренско

Акценти

  • Необходимо е да се увеличи информираността на хората за опасността и признаците на заболяването

Стопаните са длъжни да уведомят ветеринарните лекари при съмнение за болестта или смъртност при животните

Заради опасността от АЧС в община Силистра са предприети мерки за профилактика и недопускане разпространението на болестта по домашните свине.

В тази връзка се забранява провеждането на пазари, търговията с домашни животни и продукти от лични стопанства, които съдържат или са от свинско месо. Тези ограничения важат за територията на Община Силистра.

Необходимо е да се увеличи информираността на хората за опасността и признаците на заболяването. Важно е да се знае какви трябва да бъдат предприетите мерки за биосигурност в животновъдните обекти. Извършването на дезинфекция е добър начин за защита. Задължително трябва да бъдат уведомявани ветеринарите при поява на съмнение за зараза или смъртност при животните. Това е ангажимент на стопаните и те трябва да знаят за него.

Планирано е контролът по транспортирането на животните да бъде засилен. Придвижването на домашните свине е допустимо след термометриране и извършване на клинични прегледи на здравословното състояние на животните от официалните ветеринарни лекари. Задължително е транспортираните животни да бъдат идентифицирани с индивидуални ушни марки. Придвижването трябва да бъде извършено с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране.

В случай, че бъдат констатирани клинични признаци, характерни за АЧС, трябва да се уведоми Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра.

 

Сродни публикации