Засушаването понижи добивите от слънчоглед в Шуменско » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Засушаването понижи добивите от слънчоглед в Шуменско

Акценти

  • Тази година с царевица в областта са засети 171 133 дка

Шуменските земеделски стопани успяха да приберат слънчогледа при среден добив от 222 кг/дка.

Само за сравнение по оперативни данни през 2018 г. средният добив е бил 252 кг/дка. По-ниският добив сега се дължи на трайното засушаване.

Тази година с царевица в областта са засети 171 133 дка. От тях вече са реколтирани 33% или 60 616 дка. Прибраните количества продукция са в размер на 41 649 тона, а средният добив е достигнал 687 кг/дка.

Земеделските стопани в областта продължават с прибирането на реколтата от ябълки, круши и грозде.

Тази година с винени сортове са засети 6 391 дка. От тях вече са обрани 1 704 дка, а добивът е достигнал 944 тона, при среден от декар – 700 кг.

Десертните сортове тази година са на площ от 903 дка, а само от 257 дка вече е прибрана реколтата. Отчетеният среден добив от нея е в размер на 451 кг/дка.

 

Сродни публикации