Застрашени ли са субсидиите за земеделците » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Застрашени ли са субсидиите за земеделците

Нараства вероятността България да загуби 1.5 млрд. евро земеделски субсидии, платени в периода от октомври 2012 до октомври 2013 г., след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) спря поръчка на земеделското министерство за избор на одитираща компания, която да потвърди направените от Държавен фонд "Земеделие" разходи. Проверяващото дружество трябва да изпрати своя доклад до Брюксел до края на месеца, а практически време за това няма. Въпросът е дали забавянето ще е фатално.

 

 

Гневът на министерството
 

Министерството на земеделието и храните определи спирането на поръчката като "тежко процесуално нарушение", защото е постановено един ден преди определения краен срок за внасяне на становища. Според ведомството на Димитър Греков това поставя под риск и нови 3 млрд. евро за новия програмен период 2014 – 2020 г. Като спасителен вариант от министерството са подписали договор след директно договаряне със стария одитор "Делойт България", но на компанията ще бъде нужен един месец за изготвяне на доклада и той ще е готов след крайния срок, който веднъж вече беше удължен от Брюксел.

"С така незаконно наложената мярка "спиране" и невъзможността за провеждане на процедурата за избор на сертифициращ орган на Разплащателната агенция се застрашава националната сигурност поради факта, че се поставят под риск приблизително три милиарда евро за периода 2014 – 2020 г., както и приблизително милиард и петстотин хиляди евро изплатени средства от националния бюджет на България. При липса на сертифициращ орган няма да бъдат уравнени и остават за сметка на националния бюджет, което ще доведе до сериозни последствия в бюджетния баланс", посочват от земеделското министерство. Ведомството обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд.

 

 

Предистория
 

До януари тази година сертифициращ орган на Разплащателната агенция към земеделското министерство беше "Делойт България". Оттогава опитите на земеделското министерство да избере нов буксуват. Междувременно европейски одит на обществените поръчки във фонд "Земеделие" за периода октомври 2012 г. – октомври 2013 г. откри нарушения и Европейската комисия изиска повторна външна проверка на харчовете. Липсата на сертифициращ орган, който да потвърди извършените разходи, може да доведе до загуба на средства в размер на 489.2 млн. евро (по програмата за селските райони) и 559.2 млн. евро (директни субсидии), признаха в последствие от Министерството на земеделието и храните.

По молба на България срокът за външния одит беше удължен до 30 юли, но изпълнението му остава под въпрос. Причината е, че поръчката за избор на сертифициращ орган (одитираща компания) е спряна на 10 юли от КЗК след жалба от фирма "Захаринова и партньори". Компанията посочва в жалбата си, че изискванията за експерти в определена област и наличието на конкретни сертификати са незаконосъобразни. КЗК решава да спре поръчката с мотива, че нейното законосъобразно и качествено изпълнение е от огромна важност за обществото. Евентуален порочен избор на некомпетентен сертифициращ орган може да доведе до огромни загуби за бюджета на страната, посочват от антимонополната комисия. Решението е от 10 юли, въпреки че в писмо до земеделското министерство комисията определя срок за внасяне на становище по жалбата на "Захаринова и партньори" – 11 юли, 12.23 ч. Становището е депозирано, но в случая не е взето предвид. Според агроминистерството щетите от действията на КЗК ще са много по-тежки за бюджета.

 

 

Възможен изход
 

Земеделското министерство видя като възможен изход от ситуацията директното договаряне с "Делойт България" за нуждите на изисканата проверка за разходите през 2013 г. От Регистъра на обществените поръчки става ясно, че договорът с "Делойт" е сключен на 16 юли, като сума не е посочена. Предметът на поръчката е: "Извършване на допълнителни проверки съгласно писмо на Европейската комисия от 30 април 2014 г. относно Решение за уравняване на сметките за финансовата 2013 г.". В началото на месеца земеделският министър Димитър Греков намекна за варианта проверките да се възложат на "Делойт", като от консултантската компания са обяснили, че анализът ще отнеме около месец. Това означава, че крайният срок 31 юли трудно ще бъде спазен.

 

За автора

Сродни публикации