Застрашени водоплаващи птици зимуват по Черноморието ни » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Застрашени водоплаващи птици зимуват по Черноморието ни

Акценти

  • Чрез редовни преброявания се следят измененията в числеността на различните видове птици

С финансиране по програма „Life” се извършват редовни преброявания на птиците

У нас експерти редовно извършват преброявания във водоемите и влажните зони в Североизточна България – северно от Варна и в района на Бургас. Така се следи състоянието на популациите на застрашените птици, които зимуват по Северното ни Черноморие. Те са няколко вида. Самите дейности по преброяване на животните се извършват в рамките на проект по програма „Life”. Финансиране за изпълнението му се осигурява от Европейския съюз. Изпълнител на проекта е Българското дружество за защита на птиците. Чрез него трябва да се запази един от най-редките видове гъски на земята, а именно – червеногушата гъска. Почти цялата й световна популация зимува във влажните зони у нас.

Във връзка с изпълнение на проекта, на всеки две седмици се извършват преброявания. Те трябва да дадат ясна представа за броя на зимуващите в езерата ни червеногуши гъски и други видове водолюбиви птици. Само така ще може да им се осигури адекватна защита и да се подпомогне оцеляването на вида.

В интервю за Радио „Фокус“ – Варна, д-р Петър Янков, еколог към природозащиния център „Пода“ на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) споделя, че в страната ни има няколко вида птици, които са вписани в Световната червена книга. Те обитават предимно Северното ни Черноморие. Освен червеногушата гъска се среща и друг вид гъска – малката белочела гъска. Популацията й е силно намаляла. Друг от застрашените видове е кадифената потапница, която живее предимно в морето. Експертът обяснява, че през зимата птиците обитават районите на Българското Черноморие, крайморска Добруджа и Бургас. Други малобройни водолюбиви птици са тръноопашатата потапница и няколко вида грабливи птици.

Чрез преброяванията се следят измененията в числеността на различните видове птици. Това е процес, който продължава вече 30 години и данните за популациите на животните са изключително полезни на еколозите. С тяхна помощ те могат да предложат и предприемат конкретни природозащитни мерки.

 

 

Сродни публикации