Засилени са мерките за защита от кафяви мечки » Съвети в земеделието

юли 31, 2021

Засилени са мерките за защита от кафяви мечки

Акценти

  • Препоръчително е да се извършва редовно преброяване на животните, за да се установят евентуални липси

Все повече стават атаките на хищниците в Смолянско.

Зачестили са нападенията от кафяви мечки в Смолянско. По тази причина там ще бъде засилен контрола. През месец април са регистрирани 9 сигнала за подобни инциденти.

В тази връзка още тогава кметовете на общините издадоха заповеди с мерки, които целят да осигурят защита на населението и животните. От  Регионалната инспекция по околната среда и водите призовават хората да спазват разписаното в заповедите. С тях се забранява извеждането на животни на паша на места в горските територии, държавна и общинска собственост. Съгласно изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност е необходимо хората да извършват своевременна регистрация на животните и пчелините си.

Забранено е да се изхвърлят и изоставят умрели животни и хранителни отпадъци. При отглеждането на животни е необходимо да се вземат превантивни мерки, за да се осигурят тяхната сигурност и здраве. Недопустимо е те да се извеждат на паша без пастир, а при повече животни трябва да се използват и кучета.

Препоръчително е да се извършва редовно преброяване на животните, за да се установят евентуални липси. Вечер те трябва да бъдат прибирани на обезопасени места. При констатиране на щети от страна на стопаните незабавно трябва да се уведомяват горското или ловното стопанство, групата за бързо реагиране към екоинспекцията, кметството или други отговорни институции.

 

Сродни публикации