Засилени остават проверките в горите » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Засилени остават проверките в горите

Акценти

  • През изминалата седмица са извършени общо около 14 000 проверки

Все повече стават нарушителите задържани за превод и добив на немаркирана дървесина

Незаконния добив на дървесина придобива все по-големи размери. При разследване на случай с незаконен превоз на дърва са открити списък с населени места и адреси. Задържани са 7 лица с 4 автомобила. Това се е случило в землището на с. Градешница, област Враца. Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Берковица са извършили  проверки  на част от адресите от списъка. Съставени са 12 акта за нарушения по Закона за горите. Задържани са 20,5 куб.м. незаконни дърва за огрев. По информация на Изпълнителна агенция по горите проверките продължават.

В землището на село Трудовец са заловени други нарушители, които са транспортирали 1 пространствен кубик дърва за огрев от габър. Дървесината е била без маркировка с контролна горска марка. За транспортирането й няма издаден превозен билет, който да доказва законния й произход. На извършителите на деянието многократно са съставяни актове за нарушения по Закона за горите. Превозното средство и дървесината са задържани. Те са оставени на съхранение в базата на ДГС Ботевград.

В землището на село Медово, община Братя Даскалови е подаден сигнал за извършване на сеч. При проверка е установено, че в държавна горска територия се извършва сеч без издадено писмено разрешение от Държавното горско стопанство в Чирпан. Отрязаните стъбла не са били маркирани с контролна горска марка за сеч. Отсечената широколистна дървесина от благун и цер е била в размер на над 73 пространствени куб. м. Тя е открита на терена кубирана на фигури. Съставен е констативен протокол. Незаконно отсечената дървесина е задържана в полза на държавата. Тя е транспортирана до ДГС Чирпан и е оставена на отговорно пазене. По случая е образувано досъдебно производство.

Какви са резултатите от проверките за седмица

През изминалата седмица са извършени общо около 14 000 проверки. Те са комплексни и са за нарушения на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за защитените територии. Общо на територията на страната са проверени:

  • почти 1 700 обекта за добив на дървесина;
  • 435 обекта за съхранение, преработка и търговия с дървесина;
  • над 3 650 превозни средства;
  • около 6 500 ловци;
  • 210 риболовци;
  • повече от 1400 други физически лица.

Над 300 акта са съставени за установени административни нарушения за над 520 пространствени кубически метра дървесина. Задържани са над 300 куб. м. дърва за огрев и обла строителна дървесина. Най-честите нарушения са за незаконен добив на дървен материал, без контролна марка и без наличие на превозен билет. Задържани са и 10 моторни превозни средства, 5 коня, 25 каруци, 10 моторни триони и други уреди за незаконен дърводобив.

 

Сродни публикации