Засилва се интересът към опазване на околната среда и биоразнообразието » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Засилва се интересът към опазване на околната среда и биоразнообразието

В последните години сериозно се засили интересът към опазване на околната среда и биоразнообразието, съобщава Свилен Чешмеджиев, отговорник мониторинг в Българското дружество за защита на птиците – Свищов (БДЗП). Той обясни, че както всяка година основна цел е да се работи с ученици и да се възпитава екологичната култура в тях. ''Планираме редица образователни кампании и изненади. Другото, което предстои са европейските дни на птиците, работим с различни училища в община Свищов, където има специално изработена програма с дейности, както в Свищов, така и в цялата страна'', посочи Свилен Чешмеджиев. По думите му, учителите обръщат голямо внимание в часовете по биология на опазването на околната среда, което се вижда, когато членове на БДЗП правят презентации сред тях. Много от учениците участват в различни техни кампании, събират данни, включват се в техни инициативи. ''В последните няколко години не само и от учениците, но и от рибари и ловци доста се засили интересът към опазване на околната среда'', добави Свилен Чешмеджиев.

 

За автора

Сродни публикации