Обсъжда се засилването на мерките за подобряване хигиената на храните » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Обсъжда се засилването на мерките за подобряване хигиената на храните

Въз основа на доклад на заместник министъра на земеделието, храните и горите е изготвено предложение за промяна в Наредба №1 за хигиената на храните свързана с качеството на млякото и млечните продукти. Предложените допълнения са публикувани за обществени консултации в рамките на следващите 30 дни.

Направените промени касаят Производителите на мляко и млечни продукти и производителите/тези, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти. Забранява им се да произвеждат, разфасоват и преопаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко в един и същи обект, регистриран по Закона за храните.

Тези изисквания засягат само продуктите произведени на територията на Република България.

При обнародване на промените производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, ще разполагат с един месец, за да приведат дейността си в съответствие с изискванията.