Започна прием по схемата за внос на сирена в САЩ при намалени мита за 2016 » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Започна прием по схемата за внос на сирена в САЩ при намалени мита за 2016

До 10 септември износителите на сирена, които искат да се възползват от европейската квота за внос в САЩ при намалени мита, трябва да подадат заявление за издаване на лицензия за износ в Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Лицензиите се издават до 15 декември 2015 г. и ще са валидни през цялата 2016 г. Документите се подават в Централно управление на фонда в София. Заявителите трябва да бъдат регистрирани в ДФЗ преди първото си кандидатстване. 
За да получат лицензия, износителите трябва да представят доказателства, че са изнасяли продуктите от въпросната квота за Съединените щати поне през една от предходните три календарни години и че определеният от тях вносител е дъщерно дружество на заявителя. Към документите се добавя и декларация от определения вносител, който удостоверява, че отговаря на американските изисквания за издаване на лицензия за внос на продукти по код 0406.
Образецът на заявлението и документите, необходими при регистрация, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. 

 

За автора

Сродни публикации