Започна приемът по схемата за картофопроизводителите » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Започна приемът по схемата за картофопроизводителите

Акценти

  •  Приемът ще продължи до 15 май 2019 г., а заявленията ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ

По схемата ще бъдат изплатени средства в общ размер на 1,6 млн. лв.

Производителите на картофи от днес, 11 март 2019 г., могат да подават заявления за държавно финансиране. То е по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. Приемът ще продължи до 15 май 2019 г., а заявленията ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения следва да се представят до 31 май. Предвидено е изплащането на субсидиите да продължи до 21 юни 2019 г.

С решение на Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ беше утвърден финансов ресурс по схемата в размер на 1,6 млн. лева. Средствата са предвидени за разпределяне между земеделските стопани през 2019 г. Целта е с тяхна помощ да се компенсират част от разходите за покупка на продукти за растителна защита за контрол на почвения вредител.

Финансово подпомагане имат право да получат малките и средни предприятия. Това са земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка. Компенсирани ще бъдат само разходите за препаратите, които са разрешени в Република България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae). Право на производителите на картофи е сами да изберат продуктите, които ще закупя и използват. Предвидено е да бъдат подпомагани до 100 % от стойността им. Финансовата помощ не трябва да превишава размера на държавното подпомагане на хектар по продукти и не повече от 500 лв./ха, с включен ДДС.

Какво е важно да знаят земеделските стопани?

Необходимо е стопаните да знаят, че първо трябва да подадат заявление за кандидатстване. След това могат да закупят продукти за растителна защита. Разходите за тях, които са направени преди да е започнала дейността по контрол на вредителите  могат да бъдат компенсирани с държавни средства.

Напомняме, че при използването на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, земеделските стопани трябва да имат преминато „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ или висше образование с направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, за получаване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Курс по растителна защита 30 часа – 728х90

Допълнителна информация за обучението за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията можете да намерите ТУК.

 

 

Сродни публикации