Започна приемът по новата пчеларска програма » Съвети в земеделието

юни 09, 2023

Започна приемът по новата пчеларска програма

Акценти

  • Ще се даде възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФЗ

ДФЗ отваря от 24 февруари, приема по новата Национална програма по пчеларство.

Тя ще се прилага в тригодишния период до 2022 г. За тази година финансовият ресурс е 6 399 307 лева.

Документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по:

  • – постоянен адрес на физическото лице;
  • – по адресна регистрация на юридическо лице.

Приемът ще продължи до 9 март 2020 г.

Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-РА. Там е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от НПП 2020-2022 г.

Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и на място:

  • – в областните дирекции на ДФЗ в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“;
  • – в Централно управление на ДФЗ-РА.

Мерки Б, Г и Д от Национална програма по пчеларство 2020-2022 г. включват:

  • – дейности за борба срещу вароатозата;
  • – за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар. Мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

 Кандидатстването за подпомагане по мерки А, Б и Е от Национална програма по пчеларство ще започне на 5 март и ще продължи до 18 март.

Документи за настоящата финансова година по тези мерки ще се приемат в централно управление на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Приемът се осъществява съгласно заповед на изпълнителния директор на институцията, публикувана на сайта на ДФЗ – РА.

Ръководството на ДФ „Земеделие” уверява пчеларите, че административният капацитет на фонда ще бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и одобряване на заявленията на кандидатите. Очаква се първото подписване на договори по пчеларската програма да стане в края на месец март.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г. Общият бюджет възлиза на 19.2 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет.

Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

При оценка на заявления на кандидати, които имат преминат курс с продължителност 30 часа „ОСНОВИ НА ПЧЕЛАРСТВОТО“ ще получат 15 точки по Мерки  А, В и Д.

Курс 30 часа пчеларство
 

За автора

Сродни публикации