Започна приемът на заявления за помощ de minimis за розопроизводителите » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Започна приемът на заявления за помощ de minimis за розопроизводителите

Акценти

  • Един одобрен кандидат може да получи максимум 15 000 евро
  • Крайният срок за участие в схемата за финансиране е 13 юли 2018 г

Във връзка с ниските изкупни цени на розовия цвят и с цел стимулиране развитието на отрасъла по-рано тази година министърът на земеделието, храните и горите обеща финансова подкрепа на розопроизводителите решили да кандидатстват за финансиране de minimis.

Свръхреколтата от розов цвят ще се продаде трудно и на по-ниски цени

От днес започва периодът, в който розопроизводителите ще могат да подават своите заявления за подпомагане. Крайният срок за участие в схемата за финансиране е 13 юли 2018г.

За помощ de minimis могат да подават заявления граждани, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани и занимаващи се с отглеждането на маслодайна роза.

Един одобрен кандидат може да получи максимум 15 000 евро или 29 337, 45 лв. и то за период от три бюджетни години, а именно 2016 г. – 2018 г.

След като приключи приемът на документи от Министерство на земеделието, храните и горите ще бъде определен размерът на подпомагането за хектар.

 

Сродни публикации