Започна приемът на заявления за държавна помощ de minimis » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

Започна приемът на заявления за държавна помощ de minimis

Акценти

  • бщо до 3,2 млн.лв. следва да бъдат изплатени до 22 май 2019 г.

Кандидатите трябва да бъдат вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите за 2019 г.

От днес, 15 април, до 10 май 2019 г. тютюнопроизводителите вече могат да подават заявления за държавна помощ de minimis. Документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Предвидено е финансирането да бъде изплатено с цел покриване на част от разходите за производство, съхранение и предаване на тютюн. Общо до 3,2 млн.лв. следва да бъдат преведени до 22 май 2019 г. Обезщетения ще се предоставят заради предадената, но неизплатена продукция от предходни години.

Задължително изискване за кандидатите е да бъдат вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. Само така едноличните търговци, физическите и юридическите лица и кооперациите ще могат да кандидатстват. Паралелно с това те ще трябва да представят сключени договори за изкупуване на суров тютюн. Изискуеми са и предавателно-приемателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ – АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ – АД за реколта 2016.

Купчина папки с документи

По схемата de minimis лице или предприятие ще може да получи най-много до левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

В случай, че е необходимо да бъде извършено допълнително обследване на допустимостта за подпомагане може да се забави и изплащането на помощта.

Указанията за предоставяне на държавната помощ de minimis може да видите ТУК.

 

Сродни публикации