Започна приемът на заявления за сертифициране по GLOBALG.A.P. » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Започна приемът на заявления за сертифициране по GLOBALG.A.P.

Акценти

  • Финансовата подкрепа цели оптимизиране на процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“

Крайният срок за подаване на документи е 31 август 2019 г.

От днес, 11 февруари, започва приемът на заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

В началото на миналия месец беше утвърден размерът на държавната помощ, която предстои да бъде разпределена. Тя се равнявана 100 000 лв. Финансовата подкрепа ще бъде насочена към малки и средни предприятия – земеделски стопани и към признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. Средствата ще стимулират„новото участие“ в стандарта GLOBALG.A.P.

Чрез финансирането се цели оптимизиране на процеса по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“. По този начин следва да е намали употребата на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие на земеделските операции върху околната среда.

Годишният размер на помощта за бенефициер е до 1 200 лв. с включено ДДС. Тя се предоставя за максимален период от пет години. За група или организация годишната финансова подкрепа може да достигне най-много до 5 000 лв., с включено ДДС. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане. Изключение правят случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС.

Задължително условие за отпускане на финансиране е производителите на селскостопанска продукция да получат валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P.

За получаване на финансова подкрепа земеделският стопанин или организацията следва да предоставят изискуемите документи в ДФЗ. Това трябва да се случи едва след успешна сертификация. В срок до 30 работни дни след датата на внасяне на документите се изплащат и финансовите средства.

 

Сродни публикации