Започна превенция срещу болести по животните » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

Започна превенция срещу болести по животните

Акценти

  • Експертите съветват стопаните да не купуват животни с неизвестен здравен статус и произход

Ваксинациите срещу син език и заразен нодуларен дерматит текат по график.

Ветеринарните лекари в област Кърджали вече са започнали с ваксинацията на животните. Сега се поставят ваксини на овцете и говедата срещу болестите син език и заразен нодуларен дерматит.

Специалисти обясняват, че болестта син език поразява овцете, козите и говедата. Тя се пренася с вектор, с мухи. Към момента те не летят, но изпълняваните вече дейности са  заложени в  Националната програма за профилактика и ще продължат през цялата година.

От заразен нодуларен дерматит боледуват само говедата, но и тази болест се пренася с вектори. Тя също е част от Национналната профилактична програма. Особеното при това заболяване е, че се причинява от вирус от семейството на шарката. Ваксинациите срещу него са започнали преди около месец.

Експертите съветват стопаните да не купуват животни с неизвестен здравен статус и произход. Важно е те да имат ветеринарномедицински свидетелства. Необходимо е и превозните средства, в които ще се транспортират животните да бъдат третирани с позволени препарати. Автомобилите също следва да бъдат почистени и дезинфекцирани.

Съгласно Закона за ветеринарната дейност на контрол подлежат кланиците, пазарите и тържищата. Незаконните такива следва да бъдат санкционирани. Паралелно с това е засилен и контролът по придвижването на едри и дребни преживни животни.

 

Сродни публикации