Започна пожароопасния сезон в резерватите » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Започна пожароопасния сезон в резерватите

Акценти

  • При възникване на пожар кметовете трябва да организират доброволчески групи от местното население

Защитените територии в област Пазарджик ще бъдат под наблюдение.

Нужен е по-строг контрол за защита на резерватите от пожари. По тази причина от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик ще засилят контрола по опазване на резерватите „Купена“, „Дупката“, „Беглика“ и „Мантарица“.

По утвърден график ще бъде извършвано специализирано наблюдение в границите на защитените територии. Изготвена е схема за оповестяване в случай на пожар в резерватите или в районите около тях. Съставен е и оперативен план за опазване от пожари през 2019 г. Създадени са и се поддържат противопожарни депа за борба с огъня в границите на резерватите. Те са оборудвани със средства и материали за противопожарна защита.

Със заповед на министъра на околната среда и водите периодът от 1 април до 31 октомври е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост. Целта на наложените ограничения е да се противодейства на възникването на пожари и да се ограничи тяхното развитие и разпространение в защитени територии.

 

Кметовете на общините, които попадат в защитените територии има определени задължения в тази връзка. При възникване на пожар те трябва да организират доброволчески групи от местното население. Предвидени са и глоби за нарушителите на заповедта. За физическите лица те са в размер от 500 до 5000 лв. , а за юридическите – от 1000 до 10 000 лв.

 

Сродни публикации