Започна общественото обсъждане на предложените промени в наредбата за биопроизводство » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Започна общественото обсъждане на предложените промени в наредбата за биопроизводство

Акценти

  • Внесено е предложение за цялостна промяна на действащата Наредба № 1
  • Създават се национални правила за биологично отглеждане на зайци

До 28.07.2018 г. продължава срокът за обществено обсъждане на внесения от заместник-министъра на земеделието, храните и горите – д-р Цветан Димитров – Проект на Наредба за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

В резултат от бързото развитието на сектора на биопроизводството, проведените одитни мисии от страна на Европейската комисия и Сметната палата възниква необходимостта от промяна в подзаконовата уредба на национално ниво.

Внесеното предложение за промени е толкова широко обхватно, че създава нуждата от цялостна промяна на действащата Наредба № 1 от 2013 г.

Предвидените изменения целят постигане на прозрачност и подобряване ефективността на надзорните и контролни механизми. Заложено е завишаване на изискванията към контролната дейност. Разширен е и обхвата на дейности и функции на контролиращите лица. Предвидено е договорите за сертификация и контрол между оператора и контролиращото лице задължително да съдържат минимално изискуеми реквизити.

Промени има в прилагането на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни и изключенията от разпоредбите, в обработката на базата данни на операторите в системите за контрол.

Чрез наредбата се създават национални правила за биологично отглеждане на зайци.

 

Сродни публикации