Започна кампанията за доказване на млякото и животните » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Започна кампанията за доказване на млякото и животните

Акценти

  • В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци

От 7 до 31 октомври 2019 г. животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2019 г., трябва да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели.

В същия период фермерите доказват и реализираните на пазара животни. За целта се подават документи по образец в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода 01.10.2018 г. – 30.09.2019 г.

Документи се подават по четири схеми, чиито изисквания са разписани в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 2015 г.

Те са:

  • – Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – СМлК;
  • – Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол- мляко – ЕЖСК (мляко);
  • – Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко – ДПЖСК;
  • – Схема за обвързано подпомагане на биволи.

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми:

  • – Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ;
  • – Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо);
  • – Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация).

В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от официалната интернет страница на ДФЗ. При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.

Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен носител. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си. Те следва да бъдат издадени от съответния земеделски производител или от изкупвача на продукцията.

 

За автора

Сродни публикации