Започна и ловът на местен дребен дивеч » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Започна и ловът на местен дребен дивеч

Акценти

  • При липса на ловна екипировка нарушителите се наказват с глоба в размер от 100 до 500 лв.

Отстрелът на фазан, яребица и кеклик ще е по предварително утвърден график.

След като беше открит груповия лов на диви свине от днес вече е разрешен и отстрела на местен дребен дивеч. Съгласно изискванията на Закона за лова и опазването на дивеча ловуването ще се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници. Отстрелът на водоплаващ дивеч ще бъде разрешен след 1 януари и в сряда.

Първата дата за провеждане на лов на местен дребен дивеч е 06.10.2018 г. (събота). По линия на организирания ловен туризъм това може да се случи още от днес. Позволените за отстрел видове са: див заек; дива пуйка; фазани; токачки; яребици и кеклици; както и различни видове водоплаващ дивеч /голяма белочела гъска; зеленоглава патица; лятно и зимно бърне; фиш; лопатарка; черна потапница, черна лиска/.

Продължителността на лова обхваща светлата част от денонощието, като започва един час преди изгрева и приключва един час след залеза на слънцето.

Със срок на валидност от един месец се издават разрешителните за индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч, на фазан, яребица и кеклик на територията на ловностопанските райони на ловните сдружения.

За отстрелът на фазан, яребица и кеклик датите на излет са фиксирани съгласно утвърден вече график.

В рамките на един ловен излет, съгласно установените норми, ловец може да отстреля до:

  • 3 бр. голяма белочела гъска;
  • 5 бр. диви патици – обект на лов;
  • 2 бр. фазани и токачки;
  • 4 бр. яребици и кеклици;
  • 1 заек.

Забрани и изиксвания

За примамка е забранена употребата на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици. Забранено е още и използването на ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им. Също така не се допуска ловуването с помощта на ловни хрътки и други забранени средства и методи.

Задължително е всички ловци да бъдат екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят. Ловните дейности не могат да се провеждат без наличието на гореописаното облекло. Нарушителите на това изискване подлежат на глоба в размер от 100 до 500 лв.

Друга забрана, която също трябва да се спазва е свързана с употребата на алкохол и опиати. Наказуема е употребата на алкохол, наркотици или упойващи вещества.  При нарушения се налагат глоби в размер от 200 до 2000 лв.

При провеждането на ловните излети всички ловци са задължени да спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания.

 

Сродни публикации