Започна изплащането на парите за биологично земеделие по Мярка 11 » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Започна изплащането на парите за биологично земеделие по Мярка 11

Акценти

  • Изплатените субсидии са само за направление „Биологично растениевъдство“

2582 земеделски стопани получиха плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“. Изплатени са близо 34,5 млн. лв. (34 498 247 лв.) по направление „Биологично растениевъдство“ за Кампания 2018.

Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.

Бенефициентите, които имат в едно заявление комбинация от „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ или „Биологично пчеларство“, ще получат наведнъж пълния размер на субсидиите си след приключване на административните проверки по всички направления, за които са кандидатствали.

Агенция за биологична сертификация ООД
 

Сродни публикации