Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Започнаха плащанията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Акценти

  • Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане

ДФЗ преведе близо 2,7 млн. лева (2 668 295 лв.) на 247 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.

Общо 642 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката за 2019 година. Финансовата помощ на кандидатите се изплаща поетапно – след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.

Заложените дейности трябва да гарантират:

  • – по-качествени и по-безопасни храни от животински произход;
  • – опазване на околната среда;
  • – повишаване безопасността на труда на фермерите.

Субсидиите следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).

Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“ (съгласно НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г.) е:

  • – за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито – 27,46 евро за животинска единица;
  • – за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито – 42,71 евро за животинска единица;
  • – за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито – 24,54 евро за животинска единица.

Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“ е:

  • – за осигуряване на свободна подова площ на закрито – 44,40 евро за животинска единица
  • – за свободно отглеждане на открито – 22,50 евро за животинска единица ДФ „Земеделие“ напомня на кандидатите по мярка 14, че обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано. Стопаните могат да получат допълнителна информация в областните дирекции на фонда (Отдел РРА – РА).
 

За автора

Сродни публикации