Започнаха извънредните летни проверки на БАБХ » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Започнаха извънредните летни проверки на БАБХ

Акценти

  • Проверките ще продължат до края на туристическия сезон – 13 септември 2019 г.

Потребителите могат да подават сигнали за нередности.

Експерти от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от вчера, 3 юни, започнаха със засилените извънредни проверки. Те ще се провеждат във връзка с настъпващия летен туристически сезон. Ще обхванат територията на областите Варна, Бургас и Добрич в обекти за търговия на дребно с храни, обекти с дейност кетъринг или подвижни, временни и сезонни обекти. Ще бъдат инспектирани и заведенията за обществено хранене, включително и такива, намиращи се на територията на хотелски комплекси, туристически обекти, предлагащи услугата „all inclusive“. Предвидено е проверките да продължат до края на туристическия сезон – 13 септември 2019 г.

Чрез проверките ще се следи за установяване съответствието на бизнес операторите и обектите с изискванията на действащото законодателство. Необходимо е да се установи дали обектите имат регистрация, какво е хигиенното им състояние (сградния фонд и оборудване, хигиената на персонала, отстраняването на отпадъците).

Ще се следи и поддържането на Системите за управление безопасността на храните или процедурите основани на принципите на НАССР. Експертите ще проверяват дали се спазват условията и сроковете на съхранение на храни и суровини, изискванията за етикетиране, програмите за мониторинг, хигиена и безопасност на храните и осигуряване на проследимост на хранителните продукти. За целта е необходимо да бъдат налични и представяни документи за произход и безопасност. Съгласно нормативните изисквания ще се акцентира на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти. Ще се извършва проследимост на доставчиците. Важно е в обектите за обществено хранене да работят лица, които притежават редовно заверени лични здравни книжки (ЛЗК), съгласно чл. 2 от Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания. Това също ще се следи от експертите.

Каква е целта на проверките?

Традиционните тематични проверки имат за цел да обезпечат безопасността на туристите по отношение на храненето. Чрез тях следва да се гарантира сигурността и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на стоки и хранителни продукти по време на летния туристически сезон. С упражнявания контрол ще може да се предотврати всеки опит за злоупотреби от недобросъвестни производители и търговци, собственици на заведения и хотелиери. Така потребителите ще са спокойни по време на своите почивни дни и летни ваканции.

Предвидено е проверки да се извършват и по сигнали на потребителите. Такива могат да се подават онлайн или на горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99.

 

Сродни публикации