Започнаха доставките по училищните схеми за учебната 2019/2020 » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Започнаха доставките по училищните схеми за учебната 2019/2020

Акценти

  • На одобрените кандидати по двете училищни програми е дадена възможност да започнат по-рано доставките спрямо минали учебни години

Децата в училищата и детските градини вече получават качествени български плодове и млечни продукти.

От началото на октомври са факт доставките на продукти в учебните завeдения по двете схеми:

  •  – „Училищно мляко“ ;
  • – „Училищен плод“ .

Това съобщи зам. – изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Иван Капитанов.

Той обясни, че на одобрените кандидати по двете училищни програми е дадена възможност да започнат по-рано доставките спрямо минали учебни години.

Целта е на децата да се осигури по-голям брой пресни плодове. Те са произведени от български производители.

Няма риск от компрометиране на училищните схеми за учебната 2019/2020, заяви Капитанов. Той подчерта, че изпълнението им върви ускорено.

Всички подадени заявления за одобрение от учебните заведения са обработени.

За близо 80% от тях, общо по двете схеми, вече са с издадени актове за одобрение. От останалите заявители е изискана допълнителна информация.

Към момента по схемата „Училищно мляко“ са издадени 65 акта за одобрение на 1 882 учебни заведения от подадените 110 заявления за 2 556 учебни заведения.

По схемата „Училищен плод“ са издадени 80 акта за одобрение на 1 951 учебни заведения при подадени 143 заявления за 2 606 учебни заведения. Издаването на актове продължава, съобщи Капитанов.

През учебната 2019/2020 г. децата в училищата и детските градини ще получават 46 доставки по схемата „Училищен плод“ и 50 по схемата „Училищно мляко“.

Броят им е съобразен с прогнозния бюджет и е определен със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, допълни Капитанов.

Директорите на учебните заведения са оправомощени да провеждат избор на заявители по критерии, одобрени от тях.

Няма определен срок за провеждане на процедурата за избор на заявител. Учебните заведения е възможно да бъдат заявявани за участие по схемите през цялата учебна година, обясни Капитанов.

След получаване на акта за одобрение, избраните заявители представят в 10 дневен срок в ДФЗ, съгласуван с директорите на учебни заведения график на доставките през учебната година.

За учебната 2019/2020 бюджетът по схемата „Училищен плод“ е над 13, 656 млн. лв., а по схемата „Училищно мляко“ – над 15, 863 млн. лв., каза още зам. – изпълнителният директор на ДФЗ.

 

 

За автора

Сродни публикации