Започва третирането на посевите с пшеница и ечемик в Шуменско » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Започва третирането на посевите с пшеница и ечемик в Шуменско

Акценти

  • Ще бъдат използвани препаратите Тенурон 75 ВГ, при доза 2гр/дка, Валсамин, при доза 50 мл/дка, Тилт 25 ЕК, при доза 50 мл/дка.

Растителнозащитните практики ще се продължат до 27 април 2019 г.

По време на третирането на посевите с препарати за растителна защита пчеларите трябва да предприемат необходимите мерки, за да опазят пчелните семейства от отравяне. Това изискване е разписано в чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ. В Община Шумен предстои да се проведат растителнозащитни практики. Това трябва да вземат под внимание стопаните, чиито пчелни семейства са разположени в:

  • град Шумен;
  • кв. „Макак“;
  • кв. „Дивдядово“;
  • кв. „Мътница“;
  • с. Панайот Волов;
  • с. Белокопитово;
  • граничещите землища;

ДП „Кабиюк” гр.Шумен с.Коньовец ще проведе третиране с растителнозащитни препарати в землището на града. То ще започне на 25.04.2019 г. и ще продължи до 27.04 2019 г. Ще се спазва утвърден план-график от 7.00 до 10.00 часа и от 18.00 до 21.00 часа.

Предстои да бъдат третирани  площи с пшеница и ечемик. За целта ще се използват препаратите – Тенурон 75 ВГ, при доза 2гр/дка, Валсамин, при доза 50 мл/дка, Тилт 25 ЕК, при доза 50 мл/дка.

Третирането се извършва срещу широколистни плевели и гъбни заболявания.

Терените, които ще бъдат обработвани са в:

  • Местност Малка мера, площ 2 334 дка;
  • Местност с.Коньовец с площ 4 062 дка.

За повече информация може да се свържете с ДП”Кабиюк” на тел – 0893648961 или с Община Шумен на тел – 054/857 710.

 

Сродни публикации