Започва серия от заседания на Областните консултативните съвети по плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Започва серия от заседания на Областните консултативните съвети по плодове и зеленчуци

Акценти

  • На заседанията ще се дискутират условията за допустимост по схемите за обвързано подпомагане

В предстоящите срещи могат да участват всички производител, които имат интерес по предложените теми.

Планирано е от следващата седмица да започне провеждането на заседания на Областни консултативни съвети по плодове и зеленчуци в страната. Областните консултативни съвети по животновъдство започнаха срещите си още от началото на този месец. Предвидените мероприятия следва да подпомогнат осъществяването на оперативна връзка и по-добра комуникация между регионалните структури на МЗХГ, животновъдите и производителите на плодове и зеленчуци по места. Участие в предстоящите срещи може да вземе всеки производител, който има интерес по предложените теми.

На заседанията ще се дискутират условията за допустимост по схемите за обвързано подпомагане за животни, плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство.

Паралелно с това ще се популяризират добрите практики и възможностите за развитие. Експерти от Областните дирекции „Земеделие“ ще оказват съдействие при кандидатстването по различни схеми за държавни помощи. те ще съдействат за текущи и предстоящи приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

В дневния ред на заседанията е включено и изслушване на земеделските стопани по възникнали проблеми на местно ниво. Ще бъдат предприемани и мерки за решаването им.

Може да видите графиците за провеждане на заседанията:

 

Сродни публикации