Започва прием на документи за кредитиране по пчеларската програма » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Започва прием на документи за кредитиране по пчеларската програма

Кандидатите с подписани договори по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) за 2015 г. могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие”. Крайният срок за приемане на заявления за кредитиране е до 31  юли 2015 г. в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите или по адрес на регистрация на юридическите лица.
Кредитите ще са с лихвен процент от  5 % на годишна база. Той ще се отпуска пряко от ДФЗ и ще покрива до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Кандидатите, следа да осигурят собствено финансиране за изпълнение на договора, което е в размер на 5%. За да получат кредит те  трябва да докажат, че разполагат със средства за съфинансиране на инвестицията със съответните разходооправдателни документи. Погасяването на кредита и дължимите по него лихви се осъществява еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят получава по мерки Б и Г от пчеларската програма.По двете мерки се отпуска помощ за нови кошери, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата.
През изминалата 2014 г. ДФ „Земеделие” е предоставил 98 кредита на обща стойност близо 419 хил. лв.
Повече информация за схемата може да намерите на страницата на Фонд „Земеделие” в раздел „Държавни помощи”/ Кредитиране по Националната програма по пчеларство. 

 

За автора

Сродни публикации