Започва общоевропейска кампания за опазване на пчелите и природата » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

Започва общоевропейска кампания за опазване на пчелите и природата

Акценти

  • Друго искане е за възстановяване на природните екосистеми в земеделските райони

Eвропейска гражданска инициатива за извеждане от експлоатация на синтетичните пестициди до 2035 г., в подкрепа на земеделците и за опазване на пчелите и природата започва днес.

Това съобщиха от Фондацията за околна среда и земеделие.

Ако инициативата успее да събере поне 1 милион подписа до септември 2020 г., то тогава Европейската комисия и Европейския парламент следва да превърнат исканията на инициативата в нормативни актове.
Около 90 организации от 17 страни от ЕС съвместно откриват кампанията. Тя е подкрепена и от множество биоземеделски асоциации.

Според международни експерти четвърт от дивите животни в Европа са опасно застрашени. Половината от природните местообитания са в неблагоприятно състояние. Екосистемните услуги се влошават.

Милиони фермери са изтласкани от земеделието заради:

  • – несправедливи цени;
  • – липса на подкрепа от правителствата;
  • – латифундисти и големи корпорации.

Около четири милиона малки земеделски стопанства са изчезнали между 2004 и 2016 г. в ЕС. Бързият упадък както на малките стопанства, така и на дивата природа е дълбоко вкоренен в настоящия ни модел на производство на селскостопански храни. Той до голяма степен разчита на мащабното монокултурно земеделие и използването на синтетични пестициди, смятат те.

Според тях до допълнително влошаване на ситуацията води Общата селскостопанска политика на ЕС. Тя активно финансира именно тази форма на селско стопанство, чрез системата си за субсидии, която благоприятства масовото производство, вместо да подпомага фермите с малки размери и екологично земеделие.

Сред исканията на Европейска гражданска инициатива е ЕК да внесе законодателни предложения за извеждане от експлоатация на синтетичните пестициди до 2035 г. Те настояват за намаляване на синтетичните пестициди в земеделието на ЕС с 80 на сто до 2030г., започвайки с най-опасните, и достигане на 100 процента чисто от синтетични пестициди земеделие до 2035 г.

Друго искане е за възстановяване на природните екосистеми в земеделските райони. Така земеделието ще се превърне в лост за възстановяване на биоразнообразието.

Освен това настояват за:

  • – подкрепа за фермерите в преход, като се работи за реформи в земеделието, чрез приоритизиране на малките, разнообразни и устойчиви земеделски стопанства;
  • – подкрепа за бързо увеличаване на агроекологичните и биоземеделски практики;
  • – внедряване във фермите на независими обучения;
  • – проучвания за свободно от пестициди и ГМО земеделие.
 

За автора

Сродни публикации