Започва информационна кампания за земеделските стопани в Смолянско » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Започва информационна кампания за земеделските стопани в Смолянско

Акценти

  • Кампанията стартира днес в община Доспат

До 25 март ще бъдат проведени срещи във всички общини на областта

В Смолянско земеделските стопани ще могат да посетят информационните срещи, които предстои да бъдат проведени до края на месеца. От Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян ще дискутират с желаещите да се занимават със земеделска дейност в десетте общини на областта.

Срещите имат за цел да помогнат на хората, които са решили да развиват селскостопанска дейност и да кандидатстват за субсидии. Те ще бъдат информирани относно новостите и важните моменти при кандидатстване. Ще бъде представена информация за прилагане на схемите и мерките по тазгодишната кампания по директни плащания на площ.

Предвидено е да се разяснят изискванията за участия по отделните схеми. През 2019 г. те са 39 на брой. Необходимо е хората да са запознати с новостите, най-често допусканите грешки и специфичните изисквания, които следва да бъдат спазвани, за да не се допусне неизпълнение на поетите ангажименти.

Земеделските стопани ще имат възможността да задават въпроси на експертите, за да получат ясна и подробна информация на теми, които представляват интерес за тях. Ще бъдат дискутирани и споделяни добри практики и слабости.

Кампанията стартира днес в община Доспат. Предвидено е до 25 март да бъдат посетени всички общини от област Смолян.

 

Сродни публикации