Започва изплащането на националните помощи за животновъдите » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Започва изплащането на националните помощи за животновъдите

От днес ще започне изплащането на първия транш от около 70 млн. лв. от националните доплащания за животновъдите. Това съобщи министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов след като Министерски съвет одобри схемите за национални доплащания на хектар земеделска земя, за тютюн, за крави с бозаещи телета, за говеда и биволи и за овце-майки и кози-майки за 2012 г. Общо 140 млн. лв. е ресурса, с който се подпомага животновъдството и така правителството изпълни ангажимента си към бранша, посочи министър Найденов. Вторият транш от около 40 млн. лв. се очаква да тръгне от 1 декември, а останалите – през януари 2013 г.

Разпределението на средствата за национални доплащания по схемите за животни ще позволи плащане на следните суми:

• за крави с бозаещи телета – за най-малко 5 крави с бозаещи телета в стопанство, което не притежава индивидуална млечна квота – 70 лв. на крава,
• за говеда и биволи – за минимум 10 говеда или бивола, които са били отглеждани в стопанството към 28 февруари 2009 г.- 200 лв. за говеда и 350 лв. за биволи,
• за овце-майки и кози-майки – за минимум 50 и повече овце-майки и кози-майки (заедно или поотделно), отглеждани в стопанството – 41 лв. на животнo

Увеличението на подпомагането спрямо предходната година е от 140 на 200 лв. за говеда, от 200 на 350 лв. – за биволи и от 29 на 41 лв. за овце и кози.

 

За автора

Сродни публикации