Започва втори прием за обезщетения на тютюнопроизводителите по схемата de minimis » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Започва втори прием за обезщетения на тютюнопроизводителите по схемата de minimis

Акценти

  • Приемът за държавната помощ de minimis е втори

Помощта е предназначена за стопаните, претърпели финансови щети в резултат от неплатена продукция.

Броени дни остават до старта на приема по държавната помощ de minimis за тютюнопроизводители. Финансовото подпомагане е предназначено за тютюнопроизводителите, претърпели финансови щети вследствие на неплатена продукция от страна на „Исперих – БТ“ АД за реколта 2010 г. и „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД – за 2016 г. Заявления за подпомагане ще се приемат от 15 юли до 15 август 2019 г. Това стана възможно след решение на УС на ДФ „Земеделие“.

Приемът за държавната помощ de minimis е втори. Документи за кандидатстване могат да подадат тютюнопроизводителите, които не са имали възможност да подадат заявления за подпомагане по време на предходния прием по схемата. Той продължи от 15 април до 10 май 2019 г.

Документите трябва да се подават лично или чрез упълномощено лице. Те ще се приемат в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление за юридическите лица. Срокът за окончателно представяне на изискуемите документи е 30 август 2019 г. Средствата ще бъдат изплащани до 10 работни дни след приема на заявленията и представянето на всички документи.

За кандидатстване по настоящия прием земеделските стопани трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. Те трябва да имат сключени договори за изкупуване на суров тютюн. Изискуеми са и приемо-предавателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД за реколта 2016.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

Размерът на помощта de minimis за тютюнопроизводителите, претърпели финансови щети от предходни години, е 3,2 млн. лв. След първия прием по схемата бяха изплатени над 2,1 млн. лв.

 

Сродни публикации