Започват растителнозащитни мероприятия в Шумен » Съвети в земеделието

август 04, 2021

Започват растителнозащитни мероприятия в Шумен

Акценти

  • Собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне

За третиране на площите ще се използва НАСА 360 СЛ.

В Шумен от днес, 8 май 2019 г., започва третиране с растителнозащитни препарати. Пръскането ще се извърши по трасето на жп линията София – Варна в участъците Хан Крум – Шумен, Шумен – Мътница и Мътница – Мадара.

Предвидено е то да се извърши от ДП „НКЖИ“ РП под. Електроразпределение РЛ Енергосекция Горна Оряховица. Ще се спазва следният график:

  • От 08 до 10 май от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса. Пръскане ще бъде направено от двете страни на жп линията в участъка Хан Крум – Шумен;
  • От 13до 14 май от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса. Пръскане ще бъде направено от двете страни на жп линията в участъка Шумен – Мътница;
  • От 15 до 17 май от 8.00 до 17.00 часа на терена на сервитута на разстояние шест метра от главна релса. Пръскане ще бъде направено от двете страни по жп линията в участъка Мътница – Мадара.

За третиране на описаните райони ще се използва НАСА 360 СЛ. Карантинен срок 30 дни, доза 4%.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Мерките за тяхната защита следва да са в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

Повече информация може да получите на тел: 0889 807 810 ДП ”НКЖИ”
054/857 710 – Община Шумен

 

Сродни публикации