Започват проверки на заявленията за директни плащания » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Започват проверки на заявленията за директни плащания

ДФ „Земеделие” стартира административните проверки по заявленията за директни плащания в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Целта е да бъдат сравнени всички заявени парцели и да се установят площите, декларирани от повече от един кандидат (застъпванията). Докато тече процедурата, фермерите няма да могат напълно или частично да оттеглят заявленията си за подпомагане. Това е нов текст в Наредба № 5 от 27.02.2009 г., която описва реда за кандидатстване за директни плащания.

Ще бъдат проверени над 1 милион земеделски парцела с обща площ 3 890 000 хектара. Те са декларирани от около 119 хиляди кандидата по схемите за площ, които подлежат на кръстосана проверка. Подадените заявления по всички схеми и мерки в рамките на Кампания 2014 са близо 137 хиляди. 

 

За автора

Сродни публикации