Започват проверки в нивите, заявени за директно подпомагане » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Започват проверки в нивите, заявени за директно подпомагане

Започват проверки на място в нивите за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели, съобщи Министерство на земеделието и храните.
Теренните проверки ще се правят до 10 октомври 2015 г. В резултат на данните, както и на предстоящото ново самолетно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 г., във връзка с директните евросубсидии, които фермерите получават за обработваемите земи.
Директорите на областните дирекции „Земеделие” ще изготвят предварителен график за проверките. Всяка дирекция ще информира кметовете на съответните населени места, както и земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за директно подпомагане.
Стопаните, определени за проверка, както и графиците, ще бъдат оповестени на интернет страниците на областните дирекции и на информационни табла в общинските земеделски служби.
Основна цел на проверките е да се установи дали заявените за директно подпомагане площи в блоковете отговарят на условията за това.

 

За автора

Сродни публикации