Започват проверките заради наемането на сезонни работници » Съвети в земеделието

декември 01, 2021

Започват проверките заради наемането на сезонни работници

Акценти

  • Необходимо е да се установи законосъобразно ли се наемат работници за изпълнение на краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Ще се следи спазват ли се здравословни и безопасни условия на труд.

Във връзка с набирането на сезонни работници стартират и проверките в селското стопанство от Инспекцията по труда във Велико Търново. Целта е да се проследи спазват ли се законодателните изисквания за осигуряване на здравословна и безопасна среда на труд. Ще се проверява и за възникването и осъществяването на трудовите правоотношения в отрасъл „Растениевъдство и животновъдство“. Необходимо е да се установи законосъобразно ли се наемат работници за изпълнение на краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Предвидено е да бъдат извършени инспекции и по Европейска кампания на EU OSHA – втори етап на национална кампания „Здравословни работни места 2018 – 2019, управление на опасните вещества на работното място“ в селското стопанство. По този начин ще се проследи спазват ли се правилата за безопасна работа при използването и съхранението на препарати за третиране на почвата, посевите и насажденията. Във вторият етап на кампанията са включени и други икономически дейности.

 

Сродни публикации