Започват кръстосаните проверки за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Започват кръстосаните проверки за Кампания 2019

Акценти

  • Не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления

На 8 юли 2019 г. стартират кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2019.

Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи. Както и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления.

 

За автора

Сродни публикации