Схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци“ ще се запазят » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци“ ще се запазят

Акценти

  • Ще бъдат извършени допълнителни проверки на място и ще се завиши контролът, свързани с риск-анализа, изготвян в ДФЗ

Представители на бранша настояват за засилване на контрола при прилагането им.

На 30 юли 2019 г. се проведе заседание на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство. На него стана ясно, че ще се запазят схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 в сектор „Плодове и зеленчуци“. Към днешна дата няма възможност за промяна на бюджетите по схемите.

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева обясни, че сега трябва да се направи необходимото, за да се убедят производителите в еднаквия подход към всички тях. Остават още две години работа по програмирането на новия програмен период. Миналата седмица беше представен анализ на състоянието на селското стопанство. Той беше изготвен от Институт по аграрна икономика. Към момента тече и дебат по него. У нас се прилага обвързана подкрепа с много схеми и във висок размер. В останалите страни от ЕС те са значително по-малко на брой.

Проверки във връзка със заявените култури и площи за подпомагане

Заместник –министърът на земеделието, храните и горите  Вергиния Кръстева коментира, че именно с цел ограничаване на нереалните заявители, е направена промяна в Наредба №3. Чрез нея заявената култура ще съответства на начина на трайно ползване на физическия блок. Всички площи с начин на трайно ползване на парцели в системата за идентификация, които са подадени в кампания 2018 са анализирани. Установено е  разминаване в 4 780 парцела с близо 3 000 ха площ. Те ще бъдат проверени допълнително на място. Ще бъдат извършени допълнителни проверки на място и ще се завиши контролът, свързани с риск-анализа, който се изготвя в Държавен фонд „Земеделие“.  При обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци през миналата година проверките на място са били 5%, а през 2019 г. са завишени на 20%.

По време на срещата стана ясно още, че със заповед на министър Танева бъдат извършени и допълнителни проверки по отделни критерии. Един от тях е да се направи извадка на културите, при които има нарастване спрямо предходната година.  Друг критерий е за кандидати, които са отглеждали едни култури, след това се ориентират към друго производство. Чрез тази проверки следва да се извърши контрол по отношение на реколтирането. Тези мерки покриват около 50% от заявителите. Паралелно с това се проверява дали трайните насаждения са започнали плододаване. Следи се и дали няма изсъхнали дървета.

Това са рискови критерии. В случай, че се установи, че няма реколтиране, няма да има и плащане по конкретното заявление.

Разпределение на заявените през 2019 г. площи с плодове

По време на заседанието заместник-министър Чавдар Маринов представи анализ на разпределението на заявените площи с плодове. От данните личи, че при всички заявени за подпомагане култури не се наблюдава сериозна динамика спрямо 2018 г. Общо заявената площ с плодове през 2019 г. е 33 474 ха. Това е с 0,52% повече. С най-високи променливи разходи на декар при плодовете са ябълките, крушите и черешите. С най-ниски са ягодите, десертното грозде и кайсиите.

Въз основа на получените данни е заключено, че при плодовете не се установяват големи разлики в делът на подпомагането по обвързаната подкрепа от разходите за производство и на нормата на рентабилност. Заместник-министър Маринов подчерта, че към момента няма икономически мотиви от промяна на досега съществуващите схеми.

„Това твърдение се подкрепя и от факта, че въпреки, че при малините, ягодите и крушите се отчитат най-високи стойности на променливи разходи, при същите видове плодове се отчитат и най-високи нетни приходи и съответно най-висока рентабилност“, каза още той.

Разпределение на заявените през 2019 г. площи със зеленчуци

При зеленчуците общо заявените за подпомагане площи през 2019 г. са с 6,7% по-малко в сравнение с 2018 г. Сериозен спад е отчетен в размера на площи с картофи – 34% или почти 4 000 ха, моркови с около 400 ха и лук – 900 ха. Повече са площите с:

  • домати – полско производство  – 1 100 ха;
  • краставици – полско производство – 1 000 ха;
  • дини 850 ха;
  • пипер – 242 ха.

Най-високи са променливите разходи на декар при полските зеленчуци – пипер, домати и патладжан. Най-ниски са те при дините, зелето и морковите. При оранжерийните зеленчуци има незначително увеличаване на заявените за подпомагане площи. Те са се променили от 726 ха на 765 ха, основно при пипера – 23 ха.

Представители на бранша настояват за засилване на контрола, упражняван от Държавен фонд „Земеделие“, при прилагане на схемите за обвързана подкрепа в сектора. Така следва да се подпомагат само земеделските стопани, които са реални производители на плодове и зеленчуци и ги предлагат на пазара.

На срещата беше дискутиран и проблемът с липсата на работна ръка в овощарството и зеленчукопроизводството. През месец август предстои да бъде проведе експертна среща с Министерство на труда и социалната политика за предприемане на стъпки за решаване на проблема.

 

Сродни публикации