Зам.-министър Николова: Зоните с ниски емисии са ефективна мярка за по-чист въздух в градовете » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Зам.-министър Николова: Зоните с ниски емисии са ефективна мярка за по-чист въздух в градовете

Акценти

  • Тази година е приета Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018–2024 г.

Борбата със замърсяването на атмосферния въздух в населените места е основен приоритет както на МОСВ, така и на правителството.

„Наднормените нива на фини прахови частици са екологичен, здравен и социален проблем, който е свързан с качеството на живот и влияе негативно на икономиката на страната“. Това каза днес зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова по време на семинар.

Зам.-министър Николова припомни, че тази година е приета Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018–2024 г. В нея емисиите от битово отопление са посочени като основна причина за значителния брой превишения на нормите за качество на въздуха по показателя ФПЧ през зимния период.

Значително влияние в по-големите градове имат и емисиите от автомобилния транспорт.

„Един от възможните подходи за намаляване на замърсяването е обособяването на т. нар. зони с ниски емисии в населените места. Този подход през последните години се е наложил като успешна практика в редица големи европейски градове“, съобщи Николова. Въвеждането на зони с ниски емисии е мярка, която е посочена в националната програма.

Промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух вече дават правна възможност общинските съвети да приемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха. Досега такива не са прилагани у нас.

По отношение на битовото отопление е възможно по преценка на общинските власти и в зависимост от условията и възможностите ограничаване на употребата на определени видове горива или уреди за отопление. По отношение на транспорта има възможност за ограничаване на движението на моторни превозни средства с по-ниска евро категория.

Във връзка с планирането, създаването и управлението на зони с ниски емисии се изпълнява проект между Германия и България. Експертите от Германската агенция по околна среда към Федералното министерство на околната среда на Германия работят по него заедно с българските специалисти от Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ.

Целта на проекта е изграждане на капацитет на:

  • – местно;
  • – регионално;
  • – национално ниво за прилагане на ефективни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
 

За автора

Сродни публикации