Зам. министър Костов представи пред екологичните организации предприетите мерки за по-ефективно управление в горите » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Зам. министър Костов представи пред екологичните организации предприетите мерки за по-ефективно управление в горите

Заместник – министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов представи пред екологичните организации предприетите мерки за по-ефективно управление в горите на среща в МЗХ. Той информира за изпълнения ангажимент за свободен достъп до издадените позволителни за сеч на официалния сайт на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), както и за издадената заповед за задължително информиране на кметовете на населените места за извършваните сечи и публичното им оповестяване.

Подготвя се и техническото задание за възлагане на електронната система за проследяване на превозния билет, като се предвижда свързването й и със система за проследяване на обекта, информира изпълнителният директор на ИАГ инж. Тони Кръстев.

От ИАГ информираха и за обявяването на конкурси за заемане на длъжности в Регионалните дирекции по горите и Природните паркове. Заместник-министърът изрично посочи, че на тези конкурси ще е възможно да се канят за наблюдатели представители на гражданското общество, предвид на големия обществен интерес към процесите в горския сектор.

От своя страна, представителите на екологичните организации изразиха подкрепата си за извършените ефективни промени. „Много работа сте свършили само за няколко седмици”, заяви Стефан Аврамов от Българска фондация „Биоразнообразие”. – „Приветстваме все по-пълното отваряне на администрацията” и допълни, че прозрачността е основният механизъм за контрол на обществото. Всички присъстващи бяха единодушни по отношение необходимостта от законодателни промени, които да засилят ефективността на мерките срещу нарушителите в горите.

Екоорганизациите предложиха да се обсъди възможността статутът на горските стражари да се приравни към този на полицаите, за да се намалят посегателствата върху тях.   

На шестте Държавни горски предприятия е разпоредено да изготвят списък с горски територии, на които да се даде статут на „защитни гори”, посочи зам.-министър Костов, като се предвиждат съответните промени в Наредбата за сечите, така че в тези гори сечта да бъде намалена.

 

За автора

Сродни публикации