Зам. - министър Иванов: Страната ни е утвърден лидер в производството на лавандулово масло в света » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Зам. – министър Иванов: Страната ни е утвърден лидер в производството на лавандулово масло в света

Акценти

  • Заместник-министърът на земеделието подчерта, че България предоставя огромни възможности и потенциал за отглеждане на био зеленчуци и плодове с уникален вкус

България се утвърди като лидер в производството на лавандулово масло в света.

„Около 80-85 % от произведеното масло намира добър международен прием, както в страните от ЕС, така и в трети страни“.

Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов по време на конференция на почетните консули на Република България. Тя се проведе в София.

Вътреобщностните доставки на българско лавандулово масло за Франция за поредна година са с най-голямо количествено и стойностно изражение. През 2018 г. на френския пазар са реализирани почти 50% от целия експорт от този продукт.

Заместник-министърът на земеделието подчерта, че България предоставя огромни възможности и потенциал за отглеждане на био зеленчуци и плодове с уникален вкус.

Той посочи, че през 2018 г. стойността на експортираната продукция от зърнено-житни култури превишава 1 млрд. щ. д. Така формира 25 % от общия износ на земеделски продукти от България.

„Сектор „Мляко и млечни продукти“ заема водещо място в селското стопанство на България и неговият принос към икономиката е от съществено значение. От произведените български сирена се изнася средно около 1/3 от годишното производство. Износът на сирена и извара в стойностно изражение през 2018 г. достига над 96 млн. щатски долара с обем от 23 232 тона. Основни експортни дестинации са страните от ЕС – Гърция, Румъния, Германия. В трети страни добър прием българското сирене намира в САЩ, Ливан, Австралия и Ирак“, каза още той.

Доц. Иванов посочи, че политиката на Министерство на земеделието, храните и горите е експортно ориентирана и насочена към развитие на стокообмена със страни както от Европейския съюз, така и с трети страни. Той отбеляза, че страната ни е със стабилни макроикономически показатели. По думите му, сред основните двигатели на растежа е именно аграрният сектор. Зам.-министърът допълни, че почетните консули могат да допринесат за пълноценна подкрепа на българския селскостопански бизнес.

 

За автора

Сродни публикации