Зам.-министър Живков участва във форум за географските информационни системи » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Зам.-министър Живков участва във форум за географските информационни системи

Акценти

  • Другата сфера е управлението на водите и оценката на риска от наводнения

Когато сме изправени пред предизвикателства, свързани с околната среда и изменението на климата, географските информационни системи играят още по-важна роля за взимането на информирани и устойчиви решения.

Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков. Tой участва в откриването на 21-ия Световен ден на Географските информационни системи в София.

Той припомни, че Министерството на околната среда и водите е пионер в използването на ГИС технологии:

  • – за подпомагане опазването;
  • – планирането и управлението на биоразнообразието и екологична мрежа „Натура 2000“;
  • – за дейностите на националните и природни паркове.

Другата сфера е управлението на водите и оценката на риска от наводнения. „Тази година започнахме изключително важен проект за създаване на система за управление на водите в реално време в басейна на река Искър. Това е първата фаза на Националната система за управление на водите в реално време. А географските данни, модели и софтуер са важна част от тази система“, подчерта Живков.

Един от най-мащабните проекти, който разчита на ГИС-технологиите и е реализиран в МОСВ, е проектът за „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000”. Той обхваща сложни процеси и между различни потребители, използвайки огромен обем от данни. Осигурява лесен достъп до актуална, обществено значима информация и гарантира постигането на необходимата прозрачност при провеждането на административните процедури като допринася за ефективното изпълнение на всички дейности, свързани със защитените зони у нас.

 

За автора

Сродни публикации