Зам. министър Валентина Маринова: Работим да създаваме повече заетост и излизане на горското стопанство от сивата икономика » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Зам. министър Валентина Маринова: Работим да създаваме повече заетост и излизане на горското стопанство от сивата икономика

Работим да създаваме повече заетост и за излизане на горското стопанство от сивата икономика. Това заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова на среща с  председателя на „Асоциация на горските фирми в България“ Иван Пенков, председателя на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ Петър Абрашев и председателя на  Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ Анелия Гълъбова. Зам.- министърът подчерта, че гората дава хляб на десетки хиляди граждани особено в малките и планински общини, където Министерството на земеделието и храните и предприятията от горския сектор са основен работодател. „Носим отговорност с действията си към тях, затова трябва да работим ръка за ръка с бизнеса и синдикатите”, подчерта тя. Зам.-министърът съобщи, че правителството е приело постановление, засягащо горския сектор, с което се намалява с 50%  стойността на таксата  внасяна във фонд „Инвестиции в горите”, в случаите когато се  ползва съхнеща дървесина. „Така крайната цена на падналата и съхнещата дървесина ще бъде значително по-ниска”. Тя  добави, че промяната освен, че удовлетворява  исканията на бизнеса от горския сектор ускорява и процесът на приоритетното усвояване на този тип дървесина. „Провеждането на санитарните сечи е необходимо за поддържането на горите в добро здравословно състояние”, разясни тя.

 

Според нея е нужно внедряването на нови и безотпадни  технологии в сектора, за да може да се увеличи добавената стойност на горските продукти, както и да се създадат нови работните места. Тя отбеляза важността за сертифицирането на горските територии. „Сертифицирането на горите ще отвори нови пазари и ще повиши цената на предлаганите продукти от дървесина”, убедена е зам.- министър Маринова.

 

Три основни  приоритета  за излизането на бранша на светло представиха от „Асоциация на горските фирми в България”. На първо място това е въпросът за необходимостта от скорошното приемане на Закон за браншови организации. „Такъв закон ще помогне на бизнеса да бъде по-конкурентоспособен на вътрешния и външния пазар”, заяви Иван Пенков. Ресорният зам.- министър изтъкна, че един от приоритетите на ръководството на министерството е законът за браншови организации, което е важно  не само за горския сектор, но и за земеделието като цяло. „Само така можем да бъдем разпознаваеми на външните пазари”, каза още тя. Инж. Пенков отбеляза важността от предприемане на действия за намаляване на регулаторните тежести върху дърводобивните фирми. В тази връзка бяха коментирани темите с предоставянето на ваучери за горива, не само за земеделските производители, но за дърводобивниците, както и въпросите свързани с регистрацията на горската техника. Иван Пенков заключи, че държавата, бизнеса и синдикатите трябва да работят заедно, за да има сигурност и развитие за ангажираните в бранша.

 

За автора

Сродни публикации