Зам. министър Бюрхан Абазов се срещна с представители на Съюза на оризопроизводителите » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Зам. министър Бюрхан Абазов се срещна с представители на Съюза на оризопроизводителите

В новата Програма за развитие на селските райони са планирани средства за модернизиране на хидромелиоративната структура в стопанствата, включително и на оризопроизводителите, за развитието на магистралните хидромелиоративни съоръжения, за осигуряването на поливна вода и въвеждането на нови технологии. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов на среща с представители от Съюза на оризопроизводителите в МЗХ.

Зам.-министърът обясни, че основен акцент в политиката на МЗХ по отношение на хидромелиорациите е преструктуриране на „Напоителни системи” ЕАД чрез отделяне на дейностите по опазване от вредното въздействие на водите от доставката на поливна вода. По този начин ще се постигне по-висока ефективност и в двете дейности и ще стане възможно използването на европейски средства в сектора.

Подпомагането на сдруженията за напояване е друг основен приоритет в сектора на хидромелиорациите, коментира още зам.-министър Абазов. МЗХ ще работи за създаване на условия за учредяването и функционирането им чрез готвени промени в Закона за сдруженията за напояване.

Зам.-министър Абазов обясни, че ще бъде внесено предложение на едно от следващите заседания на УС на ДФ „Земеделие” за подпомагане на оризопроизводителите със средства по държавна помощ de minimis.

Зам.-министър Абазов беше категоричен, че в последните няколко години грижата за оризопроизводителите като най-големи потребители на поливна вода е била оставена на заден план. Точно по тази причина МЗХ се обръща с лице към проблемите им и връзката между оризопроизводителите, министерството и „Напоителни системи” ЕАД ще бъде много по-тясна.

 

За автора

Сродни публикации