Зам. министър Абазов обсъди с браншови организации два от елементите на директните плащания в Новия програмен период » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Зам. министър Абазов обсъди с браншови организации два от елементите на директните плащания в Новия програмен период

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди в МЗХ с над 50 представители на Работната група по прилагане на Общата селскостопанска политика 2015-2020 г. два от елементите на директните плащания в Новия програмен период – „зелените” плащания и плащанията за райони с природни ограничения.

„С днешната среща поставяме началото на поредица от срещи, на които ще дискутираме новите елементи на Общата селскостопанска политика. Част от темите имат задължителен характер за всички страни и те не подлежат на обсъждане. Има обаче поредица от теми, които дават възможност на всяка страна в зависимост от спецификата и особеностите си да избере своето национално решение за прилагане на директните плащания в Новия програмен период”, каза зам.-министър Абазов. Той обясни, че „зелените” плащания и плащанията за райони с природни ограничения са две от седемте теми, по които страната ни трябва да представи своето национално решение. На последващи срещи участниците в Работната група ще имат възможност да представят своето мнение и коментари и по останалите теми.

Зам.-министър Абазов беше категоричен, че за да бъдат максимално улеснени участниците в диалога, МЗХ е въвела практика темите и  материалите за предстоящите срещи да бъдат публикувани на интернет страницата на министерството седмица по-рано.

Зам.-министър Абазов призова участниците в Работната група да изберат такива национални параметри по прилагане на директните плащания, които да бъдат максимално полезни и приложими за всички сектори, които ще изпълняват поетите ангажименти. Той поясни, че до 1 август т.г. България трябва да информира Европейската комисия за взетите решения, които са най-подходящи за страната ни.

По време на дискусията бяха обсъдени детайлно въпросите, свързани със „зелените” плащания и плащанията за райони с природни ограничения.

До края на седмицата представителите на асоциациите ще предоставят по електронен път своите предложения относно националните решения по дискутираните теми.

Участниците в срещата бяха единодушни, че дискутираните въпроси са с високо ниво на сложност и оцениха положително възможността за широко обсъждане съвместно с представителите на МЗХ.

 

За автора

Сродни публикации