Заместник-министър Кръстева призова земеделските производители да бъдат активни с предложения по новата ОСП » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Заместник-министър Кръстева призова земеделските производители да бъдат активни с предложения по новата ОСП

Акценти

  • Стратегическият план по новата обща селскостопанска политика (ОСП) ще заработи през януари 2022 г.

За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Търговище са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 372,8 млн. лв.

Това представлява близо 2,5% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период. Акцент на днешната среща е новата ОСП. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева в рамките на информационен семинар в гр. Търговище.

В момента много активно се работи по Стратегическия план на новата ОСП.

„Надяваме се на взаимен диалог с Вас и призовавам земеделските производители да бъдат актвини с предложения по новата ОСП“, подчерта Кръстева.

Мария Христова, координатор на група за ОСП, заяви, че се очаква през лятото да започне разписване на мерките в Стратегическия план за новата обща селскостапанска политика. В края на годината той да бъде готов с всички мерки по програмите.

„Основна позиция на България е запазване на бюджета по новата ОСП. Водим преговори за запазване на националната преходна помощ и след 2021 г., както и за по-висок процент за обвързана подкрепа.“, уточни Христова.

Тя заяви, че няма пречка всички настоящи мерки от ПРСР да бъдат включени в Стратегическия план по новата ОСП.

„Стратегическият план по новата обща селскостопанска политика (ОСП) ще заработи през януари 2022 г.“, каза още Христова.

30 % от бюджета на бъдещата ПРСР ще бъде насочен за:

  • – агроекология и климат;
  • – биологоично производство;
  • – хуманно отношение.

Експертите на МЗХГ разясниха новостите около приемите през 2020 година поПРСР 2014- 2020, както за инвестиционните, така и за компенсаторните мерки на Програмата. Земеделските стопани научиха за новостите в схемите и мерки, за които предстои да кандидатстват в Кампания 2020, както и за новите функционалности на системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“.

Фермерите от областта бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“.

Запознаха се и с възможностите за подкрепа за покриване на новите изисквания за биосигурност, които целевите приеми по следните подмерките на ПРСР 2014-2020 ще предоставят през 2020 г:

  • – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
  • – 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки“;
  • – 5.2 „Инвестиции за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал“;
  • – 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“.

В сектор Животновъдство най-значимо за област Търговище е овцевъдството.

През 2018 г. броят на отглежданите овце бележи ръст от 32% в сравнение с 2014 г. Значително нараства и броят на пчелните семейства и биволите в областта – респективно с около 49% и 34% за същия период.“, заяви зам.-министър Вергиния Кръстева.

Експерти от Звеното за управление на НСМ представиха ролята, целите и дейността на Мрежата.

 

За автора

Сродни публикации